• Trang Chủ » Doanh nghiệp » Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX
  5 Tháng Sáu, 2017
  Share Button

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã và doanh nghiệp của hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Luật Tiền Phong tư vấn cụ thể cho bạn về thủ tục thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. 

  Thủ tục về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

  Thủ tục về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

  Thứ nhất, việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã phải đảm bảo các quy định sau đây ( khoản 1 Điều 15 Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã).

  + Được đại hội thành viên quyết định, thông qua;

  + Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với những ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  + Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;

  + Tổng mức đầu tư của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp không được vượt quá 50% vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

  + Hoạt động kinh doanh có lãi từ ít nhất 02 năm liên tiếp gần nhất.

  Thứ hai, thành phần hồ sơ

  – Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. ( Phụ lục I-10 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nội dung gồm có:

  + Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  + Ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  + Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  + Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập;

  + Số vốn góp; giá trị số cổ phần mua; số vốn điều lệ của doanh nghiệp được thành lập;

  – Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  Thứ ba, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết

  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng tài chính- kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Mọi thắc mắc về thủ tục góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6289 để được tư vấn, giải đáp. 

  Bình luận

  bình luận

  Share Button

  Thẻ bài viết: