• Trang Chủ » Thủ tục hành chính » Giấy phép y tế
  9 Tháng Mười Một, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Khi người hành nghề khám, chữa bệnh là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì hồ sơ xin cấp chứng

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – xin giấy phép thành lập bệnh viện không phải là thủ tục phức tạp, song chuẩn bị hồ sơ và thẩm định mới là một quá

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Để hoạt động cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh cần phải làm gì và đáp ứng các điều kiện gì,

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Tư vấn điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc để các bạn biết và chuẩn bị hành trang

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – chăm sóc sức khỏe tại nhà là dịch vụ ngày càng được nhiều người sử dụng, do vậy, nhu cầu xin cấp giấy phép để thực

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả được quy định như thế nào được Luật Tiền Phong

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp là

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm được quy định khá chi tiết trong Thông tư 41/2011/TT-BYT, nhưng không phải

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – tư vấn điều kiện xin giấy phép phòng khám chẩn đoán hình ảnh là một trong những dịch vụ của Luật Tiền Phong trong lĩnh vực

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  nhà hộ sinh là một trong những cơ sở y tế mà muốn thành lập và hoạt động phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

  Xem thêm