• Trang Chủ » Thủ tục hành chính » Giấy phép y tế (Page 2)
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  nhà hộ sinh là một trong những cơ sở y tế mà muốn thành lập và hoạt động phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  điều kiện mở phòng chẩn trị y học cổ truyền để tiến hành hoạt động kê đơn, bốc thuộc, xoa bóp, bấm huyệt là vấn đề

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – khi xin giấy phép mở phòng khám đa khoa các bạn cần chú ý đáp ứng các điều kiện như Luật Tiền Phong phân tích chi

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) – các điều kiện để thành lập bệnh viện tư nhân là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian qua, bởi có con người,

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Đăng ký hành nghề khám chữa bệnh một thủ tục hành chính bắt buộc phải thực hiện tại cơ quan thẩm quyền trước khi hành nghề

  Xem thêm
  Quy định mới nhất về việc xác nhận thời gian thực hành khám, chữa bệnh
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Khám, chữa bệnh là ngành nghề có điều kiện, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người nên một trong các điều kiện để cấp

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cấp cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp tại Bộ Y

  Xem thêm
  29 Tháng Mười, 2017

  (Luật Tiền Phong) –  Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh là một loại chứng thư pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm xác nhận một người

  Xem thêm
  Những điểm mới về cấp Chứng chỉ hành nghề dược
  22 Tháng Tám, 2017

  Luật Tiền Phong – Cũng như hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề dược phải xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại cơ quan nhà nước có

  Xem thêm
  Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dược
  1 Tháng Ba, 2017

  Luật Tiền Phong – Là một đơn vị luật uy tín và nhiều kinh nghiệm, Luật Tiền Phong đã tư vấn và thực hiện xin phép hoạt động cho rất nhiều

  Xem thêm