Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con nuôi

(Luật Tiền Phong) –  Nhận nuôi con nuôi một nghĩa cử cao đẹp, mang đầy tính nhân văn và đậm tình người. Hiện nay có rất nhiều trẻ em mồ côi được nhận làm con nuôi và một trong các vấn đề cần chú ý là các thủ tục đăng ký lại khai sinh cho … Đọc tiếpHướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con nuôi