Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bạn muốn tiến hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Luật Tiền Phong tư vấn, hỗ trợ cho bạn về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thứ nhất, điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Căn cứ theo quy định Điều 46 Luật Du Lịch số 44/2005/QH11 thì điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế là:

– Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

– Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh

( Phụ lục 02  Văn bản hợp nhất 3206/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2013).

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

– Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

– Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Căn cứ theo quy định Điều 15 Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP CỦA Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch, thì mức kỹ quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được xác định như sau:

+ 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

+ 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Thứ hai, các trường hợp không được phép cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật du lịch 2005 thì không được cấp giấy phép lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

– Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.

Thứ ba, hồ sơ, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, lệ phí xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế ( Phụ lục 01 Văn bản hợp nhất số 3206/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2013).

+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ (Ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014).

– Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ( Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở).

– Thời gian giải quyết:

+ Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

+ Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

– Lệ phí: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 thì phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại) là 3.000.000 đồng/giấy phép.

Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được hỗ trợ dịch vụ và giải đáp thắc mắc. 

 

Comments

comments

Viết một bình luận