Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép phổ biến phim

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép phổ biến phim

(Luật Tiền Phong) – không phải phim nào cũng được phổ biến và tự nhiên phổ biến phim. Hoạt động phổ biến phim là hoạt động cần phải xin phép, bài viết sau đây chúng tôi giới thệu các quy định mới nhất của pháp luật để tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục xin cấp giấy phép phổ hiến phim. Mời các bạn cùng theo dõi:

Thủ tục xin cấp giấy phép phổ biến phim

Thủ tục xin cấp giấy phép phổ biến phim

Thứ nhất, thế nào là phổ biến phim

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 thì “ Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác”

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 thì “ Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh”

Thứ hai, thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim

Điều 18 Nghị định 54/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật điện ảnh, thì thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim được quy định như sau:

1.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép phổ biến phim đối với:

+ Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

+ Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;

+ Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

Nếu trong năm, địa phương không đáp ứng được hai điều kiện quy định tại khoản này thì năm kế tiếp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không còn thẩm quyền cấp Giấy phép phổ biến phim truyện.

4. Hàng năm, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, căn cứ vào số lượng phim truyện nhựa sản xuất và nhập khẩu được phép phổ biến của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương trong năm đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy phép phổ biến phim truyện trong năm tiếp theo.

Thứ ba, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim ( Khoản 2 Điều 37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11).

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép;

+ Giấy chứng nhận bản quyền phim

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thứ tư, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết.

Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

Viết một bình luận