Tiền sử dụng đất khi làm sổ lần đầu tính như thế nào?

Tiền sử dụng đất khi làm sổ lần đầu tính như thế nào?

Luật Tiền PhongTiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Vậy khi cấp sổ đỏ lần đầu thì tiền này tính như thế nào?

Theo quy định của pháp luật đất đai, người sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất – cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì phải đóng tiền sử dụng đất. Cách tính tiền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể được quy định như sau:

(Trong bài viết này, chúng tôi không tư vấn với các trường hợp sử dụng đất được nhà nước giao không đúng thẩm quyền từ trước 01/7/2014 hoặc kể từ thời điểm đó đến trước 01/7/2014 mà nay được xét cấp Giấy chứng nhận)

Tiền sử dụng đất khi làm sổ lần đâu tính như thế nào?
Tiền sử dụng đất khi làm sổ lần đâu tính như thế nào?

1.  Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

Đối với đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thể hiện về nguồn gốc đất thì tiền sử dụng đất được tính như sau:

–   Sử dụng đất trước thời điểm 15/10/1993 mà kể từ thời điểm không có hành vi vi phạm pháp luật đất đai:

+ Nếu trên đất có nhà và diện tích đất trong hạn mức công nhận thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất. Nếu diện tích đất ở mà vượt quá hạn mức công nhận theo quy định thì nộp 50% tiền sử dụng đất đối với phần vượt hạn mức theo giá đất tại thời điểm được công nhận quyền sử dụng đất;

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

–   Sử dụng đất trước thời điểm 15/10/1993 mà có một trong các hành vi vi phạm pháp luật đất đai:

+ Nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất theo quy định tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.   Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

Đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thể hiện về nguồn gốc đất thì tiền sử dụng đất được tính như sau:

–   Sử dụng đất mà không có hành vi vi phạm pháp luật đất đai:

+ Nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; nếu diện tích đất ở vượt hạn mức thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–   Sử dụng đất mà có một trong các hành vi vi phạm pháp luật đất đai:

+ Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với Luật Tiền Phong qua tổng đài hỗ trợ 1900 6289 để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề, thủ tục đất đai. Với các luật sư chuyên ngành, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng đến khi hoàn thiện thủ tục!

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
0916.16.26.18