• Trang Chủ » Tin pháp luật (Page 2)
  17 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – nhà nước ngày càng có nhiều chính sách đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông những phương tiện, thiết bị hỗ trợ để phát

  Xem thêm
  14 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – dán nhãn năng lượng là biện pháp có hiệu quả nhằm định hướng việc sử dụng các phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiến tới

  Xem thêm
  13 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – trong thời gian gần đây nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch có ứng

  Xem thêm
  11 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – mới đây, ngày 01/3/2017, tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy chế công tác kiểm tra trong tòa án

  Xem thêm
  4 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – Trong quan hệ thương mại, nhà nước khuyến khích các bên sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp, nhà nước Việt Nam cũng có chủ

  Xem thêm
  4 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – Ngày 24/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 21 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP về miễn, giảm thuế sử dụng

  Xem thêm
  4 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – ngày 16/2/2017 Tổng cục Thuế có Công văn số 5286 hướng dẫn việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016, đây là hướng dẫn

  Xem thêm
  Một số điểm mới về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản nhập khẩu
  27 Tháng Hai, 2017

  Luật Tiền Phong – Từ ngày 30/03/2017, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi,

  Xem thêm
  22 Tháng Hai, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – Pháp luật đã có quy định nhiều chính áp dụng cho người thi hành xong án phạt tù để giúp họ sớm hòa nhập với cộng

  Xem thêm
  Start-up (Khởi nghiệp) và một số vấn đề pháp lý
  6 Tháng Hai, 2017

  Luật Tiền Phong – Start-up (Khởi nghiệp) là loại hình chưa được định nghĩa rõ ràng nhưng thường được đồng nhất thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2016

  Xem thêm