• Trang Chủ » Tin pháp luật (Page 3)
  11 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – mới đây, ngày 01/3/2017, tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy chế công tác kiểm tra trong tòa án

  Xem thêm
  4 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – Trong quan hệ thương mại, nhà nước khuyến khích các bên sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp, nhà nước Việt Nam cũng có chủ

  Xem thêm
  4 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – Ngày 24/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 21 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP về miễn, giảm thuế sử dụng

  Xem thêm
  4 Tháng Ba, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – ngày 16/2/2017 Tổng cục Thuế có Công văn số 5286 hướng dẫn việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016, đây là hướng dẫn

  Xem thêm
  Một số điểm mới về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản nhập khẩu
  27 Tháng Hai, 2017

  (Luật Tiền Phong) – Kiểm tra chứng nhận về an toàn thực phẩm là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, gần đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  Xem thêm
  22 Tháng Hai, 2017

  (Luật Tiền Phong)  – Pháp luật đã có quy định nhiều chính áp dụng cho người thi hành xong án phạt tù để giúp họ sớm hòa nhập với cộng

  Xem thêm
  Start-up (Khởi nghiệp) và một số vấn đề pháp lý
  6 Tháng Hai, 2017

  Luật Tiền Phong – Start-up (Khởi nghiệp) là loại hình chưa được định nghĩa rõ ràng nhưng thường được đồng nhất thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2016

  Xem thêm
  Những quy định mới nhất về lệ phí môn bài
  2 Tháng Hai, 2017

  (Luật Tiền Phong) – Kể từ ngày 01/01/2017, Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài bắt

  Xem thêm
  2 Tháng Hai, 2017

  Luật Tiền Phong –  án phí, lệ phí toà án là khoản tiền đương sự phải nộp khi tham gia tố tụng với tư cách đương sự trong vụ án

  Xem thêm
  20 Tháng Một, 2017

  (Luật Tiền Phong) – Luật Tiền Phong giới thiệu bài viết về quy định mới liên quan đến án phí, lệ phí toà án như sau: Ngày 30/12/2016, Uỷ ban

  Xem thêm