• Trang Chủ » Tin pháp luật (Page 6)
  23 Tháng Mười Hai, 2016

  Quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh (Luật Tiền Phong) – Bộ Tài chính vừa cho ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC về phí cung cấp thông tin doanh

  Xem thêm
  21 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Ngày 11 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 257/2016/TT-BTC theo đó thay đổi một số nội dung phí công chứng,

  Xem thêm
  21 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Mã vạch gắn trên hàng hoá, dịch vụ được nhà nước quản lý và ngày càng bổ sung các quy định nhằm thực hiện việc quản

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Bộ Tài chính vừa cho ban hành Thông tư mới hướng dẫn về xử phạt vi phạm  hành chính về hoá đơn và Luật Tiền Phong

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Theo hướng dẫn mới nhất tại Thông tư 203 ngày 9/11/2016 của Bộ Tài chính, mức phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Quốc hội vừa ban hành văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Luật Tiền Phong tổng hợp từ nhiều nguồn tin về các hoạt động nghiên cứu, cho ý kiến ban hành Luật Lao động mới và xin

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – tiền lương, lao động và bảo hiểm xã hội là các vấn đề được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm bởi tính thiết thực

  Xem thêm
  17 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Bộ Công thương vừa cho ban hành Thông tư 27/2016 theo đó sửa đổi một số quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh

  Xem thêm
  Đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm
  31 Tháng Mười, 2016

  Đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Luật Tiền Phong – Mã số mã vạch được dùng để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm,

  Xem thêm