• Trang Chủ » Tin pháp luật » Tin pháp luật (Page 5)
  5 Tháng Một, 2017

  (Luật Tiền Phong) – Kể từ 1/1/2017, áp dụng bảng tính giá lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy mới theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016. Luật

  Xem thêm
  Quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
  3 Tháng Một, 2017

  Luật Tiền Phong – Doanh nghiệp hoạt động ngành nghề cho thuê lại lao động thì phải được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Để được

  Xem thêm
  Danh mục các công việc được cho thuê lại lao động
  3 Tháng Một, 2017

  Luật Tiền Phong – Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Pháp luật có quy định cụ thể các công việc được cho thuê

  Xem thêm
  31 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BGTVT cụ thể hoá quy định của Nghị định 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thi

  Xem thêm
  31 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Luật Tiền Phong tổng hợp các nội dung mới

  Xem thêm
  31 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Cụ thể hoá quy định của nghị định 177/2013/NĐ-CP của chính phủ về Luật giá, Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định giá

  Xem thêm
  31 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Thuế môn bài là loại thuế được thu định kỳ hai lần/năm áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh. Luật

  Xem thêm
  23 Tháng Mười Hai, 2016

  Quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh (Luật Tiền Phong) – Bộ Tài chính vừa cho ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC về phí cung cấp thông tin doanh

  Xem thêm
  21 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Ngày 11 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 257/2016/TT-BTC theo đó thay đổi một số nội dung phí công chứng,

  Xem thêm
  21 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Mã vạch gắn trên hàng hoá, dịch vụ được nhà nước quản lý và ngày càng bổ sung các quy định nhằm thực hiện việc quản

  Xem thêm