• Trang Chủ » Tin pháp luật » Tin pháp luật (Page 6)
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Bộ Tài chính vừa cho ban hành Thông tư mới hướng dẫn về xử phạt vi phạm  hành chính về hoá đơn và Luật Tiền Phong

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Theo hướng dẫn mới nhất tại Thông tư 203 ngày 9/11/2016 của Bộ Tài chính, mức phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Quốc hội vừa ban hành văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Luật Tiền Phong tổng hợp từ nhiều nguồn tin về các hoạt động nghiên cứu, cho ý kiến ban hành Luật Lao động mới và xin

  Xem thêm
  18 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – tiền lương, lao động và bảo hiểm xã hội là các vấn đề được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm bởi tính thiết thực

  Xem thêm
  17 Tháng Mười Hai, 2016

  (Luật Tiền Phong) – Bộ Công thương vừa cho ban hành Thông tư 27/2016 theo đó sửa đổi một số quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh

  Xem thêm
  Hợp đồng dịch vụ pháp lý
  27 Tháng Mười, 2016

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ Số: 2510-2/2016/HĐDVPL – Căn cứ Luật Luật sư

  Xem thêm