Làm mất hoá đơn thì bị xử lý như thế nào?

(Luật Tiền Phong) – Bộ Tài chính vừa cho ban hành Thông tư mới hướng dẫn về xử phạt vi phạm  hành chính về hoá đơn và Luật Tiền Phong tổng hợp các nội dung mới tại Thông tư này như sau: Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016 có hiệu lực từ … Đọc tiếpLàm mất hoá đơn thì bị xử lý như thế nào?

Quy định mới về thay đổi mức phí thực hiện uỷ thác tư pháp

(Luật Tiền Phong) – Theo hướng dẫn mới nhất tại Thông tư 203 ngày 9/11/2016 của Bộ Tài chính, mức phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài có sự thay đổi đáng kể và Luật Tiền Phong tổng hợp trong bài viết sau đây để Quý bạn … Đọc tiếpQuy định mới về thay đổi mức phí thực hiện uỷ thác tư pháp

Tin mới: sẽ bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh

(Luật Tiền Phong) – Quốc hội vừa ban hành văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, theo đó loại ra khỏi danh mục có điều kiện khá nhiều ngành nghề kinh doanh, đây … Đọc tiếpTin mới: sẽ bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh

Tin mới về dự thảo Luật Lao động 2017

(Luật Tiền Phong) – Luật Tiền Phong tổng hợp từ nhiều nguồn tin về các hoạt động nghiên cứu, cho ý kiến ban hành Luật Lao động mới và xin tổng hợp các tin tức mới liên quan đến dự thảo luật này trong bài viết dưới đây: Thứ nhất, liên quan đến quyền quyền … Đọc tiếpTin mới về dự thảo Luật Lao động 2017

Các quy định mới nổi bật về tiền lương, lao động và bảo hiểm xã hội

(Luật Tiền Phong) – tiền lương, lao động và bảo hiểm xã hội là các vấn đề được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm bởi tính thiết thực của nó với đời sống xã hội. Luật Tiền Phong tổng hợp các tin tức pháp luật mới nhất liên quan như dưới đây để … Đọc tiếpCác quy định mới nổi bật về tiền lương, lao động và bảo hiểm xã hội

Quy định mới bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm

(Luật Tiền Phong) – Bộ Công thương vừa cho ban hành Thông tư 27/2016 theo đó sửa đổi một số quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương, đây là một tin vui cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư hoặc kinh doanh các … Đọc tiếpQuy định mới bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ Số: 2510-2/2016/HĐDVPL – Căn cứ Luật Luật sư Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam hiện hành và các … Đọc tiếpHợp đồng dịch vụ pháp lý

error: Content is protected !!
1900 6289