Tư vấn công bố mẫu con dấu

Tư vấn công bố mẫu con dấu

Luật Tiền Phong – Công bố mẫu con dấu là thủ tục nhằm đảm bảo tính pháp lý cho mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Sau đây là bài viết tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục công bố mẫu con dấu theo quy định pháp luật mới nhất.

Tư vấn công bố mẫu con dấu
                            Tư vấn công bố mẫu con dấu

Trường hợp nào doanh nghiệp phải công bố mẫu con dấu?

Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền tự chủ về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, của chi nhánh và văn phòng đại diện. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm gửi thông báo về mẫu con dấu đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở trong các trường hợp sau:

– Trước khi sử dụng mẫu con dấu khi thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Trước khi thay đổi hoặc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Trước khi thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh,văn phòng đại diện.

Thông báo phải bao gồm các nội dung sau:

– Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Mẫu thông báo công bố mẫu con dấu:

Thông báo sử dụng mẫu con dấu
                                     Thông báo sử dụng mẫu con dấu

Thông báo thay đổi mẫu con dấu
                                 Thông báo thay đổi mẫu con dấu

Luật Tiền Phong chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp và các thủ tục khác liên quan.
Vui lòng liên hệ Đường dây nóng 1900 6289 để đăng ký dịch vụ.

Comments

comments

Viết một bình luận