Tư vấn quy định mới về thương mại quốc tế năm 2017

Tư vấn quy định mới về thương mại quốc tế năm 2017

Luật Tiền PhongVới nhiều chính sách pháp luật cởi mở hơn trong thương mại quốc tế, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết s 100 đưa ra nhiều quy định mới đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Luật Tiền Phong xin biên tập các nội dung mới như sau:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

          Mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Các quy định mới của pháp luật

1. Đối với thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-4 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu cơ sở bán lẻ: Giới tính, quốc tịch, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú) theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

2. Đối với thủ tục sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-5 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch) theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

3. Đối với thủ tục sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-5 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch) theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

4. Đối với thủ tục bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-5 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch) theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên.

5. Đối với thủ tục xin cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch) theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên.

6. Đối với thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú, nơi ở hiện tại) theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

7. Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-2 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch)  theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên.

8. Đối với thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Sửa đổi Mẫu đơn MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (các trường thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Giới tính, quốc tịch)  theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân, chỉ giữ lại thông tin về họ tên.

Dịch vụ của Luật Tiền Phong trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

– Tư vấn các vấn đề pháp luật tại tổng đài 1900 6289

– Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mọi thông tin trao đổi chuyên môn xin liên hệ 1900 6289 hoặc email: contact@luattienphong.vn.

===================

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

 

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289