• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

CẤP CCHN/GPHN CHO BÁC SỸ NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT CŨ VÀ MỚI

Luật Tiền PhongLuật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đã có những quy định quan trọng, đổi mới về lĩnh vực khám, chữa bệnh mà nổi bật nhất là quy định về cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh hay còn được gọi là giấy phép hành nghề (GPHN) theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

1. Một số điểm mới đối với thủ tục cấp CCHN/GPHN cho bác sỹ nước ngoài

Luật mới không còn dùng thuật ngữ chứng chỉ hành nghề mà gọi là “Giấy phép hành nghề” (GPHN).

Căn cứ khoản 5 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (còn gọi là “Luật mới”) thì:

“Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này”.

 • Chứng chỉ hành nghề không ghi thời gian, nhưng GPHN thì chỉ có thời hạn trong thời gian 05 năm, được ghi rõ trên GPHN.
 • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định điều khoản riêng về cấp CCHN cho người Việt Nam và điều khoản riêng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, Luật khám chữa bệnh mới gộp chung cả 3 đối tượng trên vào 1 điều khoản.
 • Luật mới có quy định thủ tục thừa nhận chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài nhưng chỉ áp dụng với các nước có ký hiệp ước quốc tế, hiện nay là các nước ASIAN.
 • Thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề cho người nước ngoài hiện nay là Sở Y tế. Tuy nhiên trên trang dịch vụ công của các Sở vẫn chưa cập nhật thủ tục mới (chờ ban hành).

2. So sánh thủ tục cấp CCHN/GPHN cho bác sỹ nước ngoài giữa Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

 Luật khám chữa bệnh cũLuật khám chữa bệnh mới

(áp dụng từ 1/1/2024 đến 31/12/2026 – Điều 120 Luật khám chữa bệnh 2023)

Luật khám chữa bệnh mới

(áp dụng từ 1/1/2027 khi Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ – Điều 120 Luật khám chữa bệnh 2023)

Căn cứ pháp lý

 • Điều 19, Khoản 2 Điều 27 Luật khám chữa bệnh năm 2009
 • Điều 6 Nghị định 109/NĐ – CP 
 • Điều 30 Luật khám chữa bệnh năm 2023;
 • Khoản 2, Điều 126 Nghị định 96/2023/NĐ – CP;
 • Điều 130 Nghị định 96/2023/NĐ – CP
 • Điều 30 Luật khám chữa bệnh năm 2023;
 • Điều 14 Nghị định 96/2023/NĐ – CP

Cơ quan có thẩm quyền cấp CCHN/GPHN

Bộ Y tếSở Y tếSở Y tế

Hình thức nộp hồ sơ

Nộp online trên hệ thống dịch vụ công của BYT.Nộp online trên hệ thống dịch vụ công của SYT hoặc nộp trực tiếp.Nộp online trên hệ thống dịch vụ công của SYT hoặc nộp trực tiếp.

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc30 ngày làm việc30 ngày làm việc

Hồ sơ gồm có

Giống nhau

Đơn xin cấp CCHN/GPHN

Theo mẫu số 04 Phụ lục I NĐ 109/2016/NĐ-CPTheo mẫu 08 Phụ lục I NĐ 96/2023/NĐ-CPTheo mẫu 08 Phụ lục I NĐ 96/2023/NĐ-CP

Ảnh chụp

Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng.

Giấy khám sức khoẻ

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp hoặc giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài cấp mà thời điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không quá 12 tháng.

Giấy xác nhận quá trình thực hành

Đều yêu cầu có thời gian thực hành trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề /giấy phép hành nghề.

Giấy phép lao động

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cho người lao động làm việc tại 1 công ty tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được miễn giấy phép lao động.

Khác nhau

 

Lý lịch tư pháp

Có yêu cầu (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động)Không yêu cầuKhông yêu cầu

Văn bằng chuyên môn

Thể hiện là bác sỹ hoặc các chức danh được cấp chứng chỉ hành nghề tại VNVăn bằng chuyên môn thể hiện là bác sỹ hoặc các chức danh được cấp CCHN tại VN.

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề chuyên khoa ngoài văn bằng chuyên môn phải nộp thêm bản sao hợp lệ của một trong các văn bằng chuyên khoa (Văn bằng bác sỹ nội trú theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định này;Văn bằng chuyên khoa cấp I theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định này; Văn bằng chuyên khoa cấp II theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định này; Văn bằng thạc sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; Văn bằng tiến sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh) Điểm c Khoản 1 Điều 130 Nghị định 96/2023.

Hoặc

Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế).

Không yêu cầu văn bằng chuyên môn.

Yêu cầu:

Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế);

Hoặc

Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế).

Giấy tờ thể hiện biết thông thạo tiếng việt

 • Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định này để khám bệnh, chữa bệnh;
 • Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 18 Nghị định này và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc.
 • Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo;
 • Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh (trong trường hợp bệnh nhân không cùng/không thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ của bác sỹ) theo và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó dự kiến làm việc.

Áp dụng như Luật khám chữa bệnh cũ đến năm 2031.

 • Trường hợp bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân có cùng ngôn ngữ mẹ đẻ/thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ của bác sỹ thì không yêu cầu Giấy tờ chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hay Phiên dịch.

 

Chưa có quy định cụ thể

Thời gian thực hành để cấp GPHN

Giấy xác nhận thực hành 18 tháng đối với bác sỹ.Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó:

a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;

b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

3. Nhận xét chung

 • Luật mới chưa có điều khoản, quy định riêng đối với trường hợp xin cấp mới GPHN cho bác sỹ nước ngoài (áp dụng sau 1/1/2027).
 • Luật mới chưa có quy định cụ thể về việc có yêu cầu sơ yếu lý lịch tự thuật đối với bác sỹ nước ngoài không (do chưa có quy định riêng đối với trường hợp xin cấp mới GPHN cho bác sỹ nước ngoài) như người Việt Nam (Luật cũ cũng không quy định).
 • Chưa có quy định cụ thể về yêu cầu của Giấy khám sức khỏe tại thời điểm nộp hồ sơ có cần được cấp không quá 12 tháng hay không.
 • Chưa quy định cụ thể về trường hợp bác sỹ thực hành tại nước ngoài thì Giấy xác nhận thực hành cần có những thông tin như thế nào; Luật cũ và mới về giấy xác nhận thực hành có quy định giống nhau không.
 • Chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh.
 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bổ sung thêm quy định về việc trước khi xin cấp GPHN, phải trải qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng y khoa tổ chức và có văn bản xác nhận (là một trong các thành phần hồ sơ để xin cấp Giấy phép hành nghề). Ngoài ra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có bổ sung quy định về thời gian áp dụng quy định về kiểm tra đánh giá năng lực đối với từng đối tượng cụ thể nhưng áp dụng từ 1/1/2027.

Kết luận:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, mặc dù đã có những điểm mới so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 về việc cấp giấy phép hành nghề (hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề theo luật cũ) nhưng các quy định chưa được hướng dẫn cụ thể. Hiện nay, trên thực tế, để có thể áp dụng luật mới, quy định mới vào thực tiễn thì các Sở Y tế đang tạm dừng thủ tục này, vẫn đang đợi thêm các hướng dẫn cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm:

 • Thủ tục xin giấy phép hành nghề cho bác sỹ nước ngoài 2024.
 • So sánh thủ tục xin CCHN/GPHN cho người Việt Nam giữa luật cũ và mới.

Trên đây là bài chia sẻ, tư vấn về việc SO SÁNH THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHO BÁC SỸ NƯỚC NGOÀI GIỮA LUẬT CŨ VÀ MỚI của Luật Tiền Phong. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp khách hàng có thêm thông tin về thủ tục này.

Nếu có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

===================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386