Công ty có phải chia tài sản cho vợ của thành viên không?

Thời điểm trở thành thành viên trong công ty TNHH

(Luật Tiền Phong) – Dường như sau khi vụ án ly hôn thế kỷ giữa vợ chồng ông Đăng Lê Nguyên Vũ thì đã nhiều người hiểu về quyền nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung là quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp. Để nhiều người hiểu … Đọc tiếpCông ty có phải chia tài sản cho vợ của thành viên không?

Vợ có được chia tiền vốn góp đứng tên chồng trong công ty không?

(Luật Tiền Phong) – Dường như sau khi vụ án ly hôn thế kỷ giữa vợ chồng ông Đăng Lê Nguyên Vũ thì đã nhiều người hiểu về quyền nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung là quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp. Để nhiều người hiểu … Đọc tiếpVợ có được chia tiền vốn góp đứng tên chồng trong công ty không?

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386