• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

(Luật Tiền Phong) – cung cấp Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn theo quy định mới nhất như sau:

         Mẫu số 34/NG-LS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai)

—————

 

                  Kính gửi: ……………………………………………..nước CHXHCN Việt Nam tại……………….

Tôi là (viết chữ in): ………………………………………………………………………Nam  hay nữ ………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc………………………………………………………………………………….Quốc tịch Việt nam ……..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu số:…………………..; ngày cấp…………………………….; ngày hết hạn. ………………………..

nơi cấp hộ chiếu……………………………………….. cơ quan cấp hộ chiếu:…………………………………..

Cơ quan cử đi nước ngòai: …………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết)

Tình trạng sức khỏe…………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn

với  ………………………………………………sinh ngày ……………./…………../…………………….tại…….

………………………………………………………..Quốc tịch……………………………………………………….

Số hộ chiếu………………………………………………………Nơi thường trú:

Vậy, đề  nghị ……………………………………nước CHXHCN Việt Nam tại ……………………………cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.

Làm tại …………….ngày………….tháng ………………năm

                               Người khai

                          (ký và ghi rõ họ tên)

Giấy tờ kèm theo:

  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do phường, xã trong nước cấp (nếu đã ly hôn, nộp quyết định của tòa án, nếu người vợ (chồng) cũ đã chết cần nộp bản sao giấy chứng tử;
  • Giấy chứng nhận của cơ quan y tế v/v không mắc bệnh tâm thần, da liễu hay nhiễm vi -rut HIV;
  • Giấy xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có).   

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386