• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

ĐÓNG CỬA, GIẢI THỂ VIỆN NGHIÊN CỨU THUỘC SỞ

(Luật Tiền Phong) – Viện nghiên cứu là một tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian hoạt động, nếu không đáp ứng được các điều kiện nhất định sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ.

GIẢI THỂ TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC SỞ

Luật Tiền Phong xin gửi tới Quý khách hàng quy định về Thủ tục giải thể viện nghiên cứu thuộc Sở trong bài viết dưới đây:

1. Các trường hợp và điều kiện để giải thể viện nghiên cứu

Tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện thủ tục giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
 • Bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
 • Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập;
 • Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền; hoặc bị đánh giá hoạt động không hiệu quả trong 3 năm liên tiếp tại báo cáo đánh do tổ chức đánh giá độc lập thực hiện đánh giá theo quy định.

Tuy nhiên, để được giải thể thì tổ chức khoa học và công nghệ phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và nghĩa vụ tài sản và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thủ tục giải thể viện nghiên cứu

Theo Điều 16 Nghị định 08/2014/NĐ – CP thì thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ ra quyết định giải thể

Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);
 • Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức thanh lý tài sản tổ chức khoa học và công nghệ, trừ trường hợp Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 2: Gửi quyết định giải thể, thông báo về phương án giải quyết nợ (nếu có) và niêm yết công khai quyết định giải thể, đăng báo:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành, tổ chức khoa học và công nghệ phải gửi quyết định giải thể đến những đối tượng sau:
 • Sở khoa học và công nghệ tỉnh/thành phố nơi đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
 • Các chủ nợ (gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ (nếu có). Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;
 • Người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;
 • Người lao động trong tổ chức khoa học và công nghệ
 • Niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Đăng báo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo in ở địa phương nơi đặt trụ sở chính trong 03 (ba) số liên tiếp hoặc trang tin điện tử của Bộ, ngành hoặc tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

Bước 3: Thanh toán hết các khoản nợ của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có)

Bước 4: Gửi thông báo về việc hoàn thành các nghĩa vụ gửi quyết định giải thể tổ chức cho các đối tượng liên quan và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đến Sở khoa học và công nghệ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 5: Sở khoa học và công nghệ xóa tên tổ chức khoa học và công nghệ trong sổ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong về các quy định mới nhất liên quan đến Thủ tục giải thể viện nghiên cứu thuộc Sở. Để hiểu rõ hơn mọi băn khoăn, thắc mắc, vui lòng liên hệ với đội ngũ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ, giải đáp mọi vấn đề liên quan từ việc chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn thành thủ tục.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*   Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386