• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Luật Tiền Phong)Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ của mình. Tuy nhiên, đối với việc giảm vốn điều lệ, hồ sơ cùng với thủ tục sẽ phức tạp hơn so với thủ tục tăng vốn điều lệ.

Dưới đây là bài viết tư vấn về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

1. Các hình thức giảm vốn điều lệ

1.1 Hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên (Điểm a khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020)

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện:

– Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

1.2 Công ty mua lại phần vốn góp (Điểm b khoản 3 Điều 68, Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020)

Thành viên của công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình khi thành viên đó không tán thành với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong các trường hợp như sau:

– Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên trong Điều lệ;

– Tổ chức lại công ty;

– Một số trường hợp khác theo quy định của Điều lệ.

1.3 Vốn điều lệ không được thanh toán đầy đủ và đúng hạn (Điểm c khoản 3 Điều 68, Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020)

Trường hợp thành viên công ty chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Hồ sơ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ

2.1  Trường hợp không làm thay đổi loại hình doanh nghiệp

–       Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

–       Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ;

–       Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

–       Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

–       Bản cam kết đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

2.2 Trường hợp dẫn đến thay đổi loại hình doanh nghiệp

–       Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện pháp luật ký). Quyết định giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thànhviên ký).

–       Biên bản họp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thành viên và người ghi biên bản ký).

–       Danh sách thành viên công ty.

–       Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện).

–       Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu người được ủy quyền.

–       Điều lệ công ty sau thay đổi.

–       Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp.

3. Trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ

 

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Mức thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ ghi trên giấy phép nên trường hợp việc giảm vốn điều lệ làm giảm mức thuế môn bài, doanh nghiệp cần làm nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung chậm nhất là ngày 30/01 năm sau (theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

– Công ty phải thực hiện việc thông báo cho các cơ quan, đối tác liên quan.

 

Trên đây là bài chia sẻ, tư vấn về việc Giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên của Luật Tiền Phong. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ trên giúp cho khách hàng có thêm những thông tin và hiểu biết cơ bản về thủ tục này.

Quý Khách hàng có thể cũng quan tâm đến các vấn đề pháp lý có liên quan như Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần hoặc Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn.

===================

 

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386