• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Các Giấy phép khác

  • Luật Tiền Phong - Thực phẩm chức năng chưa có quy chuẩn kỹ thuật nên phải công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Với thực phẩm chức năng nhập khẩu, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm càng được quy định chặt chẽ ...
  • (Luật Tiền Phong) – Mã vạch gắn trên hàng hoá, dịch vụ được nhà nước quản lý và ngày càng bổ sung các quy định nhằm thực hiện việc quản lý nhà nước tốt nhất đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng cũng như của các nhà sản xuất, kinh doanh. Luật Tiền Phong tổng hợp các tin tức về việc thay ...
  • (Luật Tiền Phong) - Bộ Công thương vừa cho ban hành Thông tư 27/2016 theo đó sửa đổi một số quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương, đây là một tin vui cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư hoặc kinh doanh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép con của Bộ Công ...
  • Luật Tiền Phong – Có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) là điều kiện bắt buộc với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hiện nay, quy trình, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản ...
  • Luật Tiền Phong – Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Xem thêm bài viết của Luật Tiền Phong về các trường hợp này tại đây ) thì phải tiến hành đăng ký xin ...
0916 16 26 18 0976 714 386