Thủ tục đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh, khai sinh quá hạn cho trẻ em là công dân Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài như sau: Quy định chung Quyền được khai sinh: Mọi công dân Việt Nam khi sinh ra đều có quyền được khai sinh, không phân … Đọc tiếpThủ tục đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam

Đăng ký việc giám hộ tại cơ quan đại diện ngoại giao

Đăng ký việc giám hộ tại cơ quan đại diện ngoại giao

(Luật Tiền Phong) –  Giám hộ là gì? việc đăng ký giám hộ tại nước ngoài có gì khác với trong nước? Luật Tiền Phong chia sẻ quy định về việc đăng ký giám hộ thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài như sau: Bài viết bao gồm … Đọc tiếpĐăng ký việc giám hộ tại cơ quan đại diện ngoại giao

 Thủ tục xác nhận ưu đãi cho người Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục chứng thực tài liệu tại cơ quan ngoại giao

(Luật Tiền Phong) – khi người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình lao động, làm việc, đầu tư tại nước ngoài, để được hưởng các chính sách ưu đãi của chính quyền sở tại thì phải có Giấy xác nhận ưu đãi do cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước … Đọc tiếp Thủ tục xác nhận ưu đãi cho người Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục chứng thực tài liệu tại cơ quan ngoại giao

Thủ tục chứng thực tài liệu tại cơ quan ngoại giao

(Luật Tiền Phong) – Một số tài liệu gốc không cấp lại (bằng cấp) hoặc cấp lại thì thủ tục phức tạp và tốn kém chi phí không cần thiết. Pháp luật cho phép sử dụng tài liệu được chứng thực khi tham gia các thủ tục, giao dịch. Luật Tiền Phong hướng dẫn thủ … Đọc tiếpThủ tục chứng thực tài liệu tại cơ quan ngoại giao

Thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao

Thủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao

(Luật Tiền Phong) – Cải chính hộ tịch là gì và thực hiện tại đâu nếu việc này diễn ra ở nước ngoài và đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài? Mời các bạn tham khảo bài viết tư vấn của Luật Tiền Phong về vấn … Đọc tiếpThủ tục cải chính hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao

Thủ tục đăng ký giám hộ tại cơ quan đại diện ngoại giao

Thủ tục đăng ký giám hộ tại cơ quan đại diện ngoại giao

(Luật Tiền Phong) –  Giám hộ là gì? việc đăng ký giám hộ tại nước ngoài có gì khác với trong nước? Luật Tiền Phong chia sẻ quy định về việc đăng ký giám hộ thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài như sau: Giám hộ là gì? … Đọc tiếpThủ tục đăng ký giám hộ tại cơ quan đại diện ngoại giao

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – vì nhiều lý do mà con sinh ra không được kê khai tên cha hoặc mẹ đẻ của mình. Khi có yêu cầu của con hoặc cha mẹ thì cơ quan thẩm quyền sẽ giải quyết thủ tục nhận cha mẹ và con. Luật Tiền Phong hướng dẫn thủ tục nhận … Đọc tiếpThủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện ngoại giao

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện ngoại giao

(Luật Tiền Phong) – hướng dẫn việc đăng ký nhận nuôi con nuôi  tại cơ quan đại diện ngoại giao theo quy định mới nhất như sau: Bài viết bao gồm các nội dung chính: Hồ sơ cần chuẩn bị Trình tự, thủ tục thực hiện Thời hạn giải quyết Mời các bạn theo dõi! … Đọc tiếpĐăng ký việc nhận nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện ngoại giao

Thủ tục đăng ký khai tử tại cơ quan đại diện ngoại giao

 (Luật Tiền Phong) – khi một công dân Việt Nam chết thì bắt buộc phải khai tử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu người chết là công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài thì phải thực hiện theo quy định của nước sở tại trừ … Đọc tiếpThủ tục đăng ký khai tử tại cơ quan đại diện ngoại giao

Thủ tục đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh, khai sinh quá hạn cho trẻ em là công dân Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài như sau: Quy định chung Quyền được khai sinh: Mọi công dân Việt Nam khi sinh ra đều có quyền được khai sinh, không phân … Đọc tiếpThủ tục đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386