• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

(Luật Tiền Phong) Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu từ ngày 01/7/2022. Không bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 là một nội dung đáng chú ý của Nghị định.

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điệm tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm một số giao dịch là một dãu số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn;
  • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

2. Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đang có hiệu lực thi hành quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Như vậy, theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, việc thực hiện chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, ngày 19/10/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu từ ngày 01/7/2022. Theo Khoản 3 Điều 59 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định:

“Bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020”.

Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng có quy định các Nghị định quy định về hóa đơn sau vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/06/2020:

  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
  • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 Luật Tiền Phong muốn chia sẻ đến bạn đọc. Nếu có những vấn đề băn khoăn nào, liên hệ Luật Tiền Phong theo hotline 0916 162 618/ 0976 714 386 để được giải đáp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

>>> Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386