THỦ TỤC THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC

(Luật Tiền Phong) – Để những công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và được biết đến rộng rãi thì mỗi viện nghiên cứu nên thành lập một tạp chí khoa học – nơi những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học được xuất hiện để tương tác với độc giả. Trên … Đọc tiếpTHỦ TỤC THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của viện nghiên cứu tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của viện nghiên cứu tại Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – Để mở rộng quy mô hoạt động và phát triển, đồng thời để thuận tiện cho quá trình trao đổi, hợp tác viện nghiên cứu có thể mở thêm các văn phòng đại diện, các chi nhánh để hỗ trợ. Vậy thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh … Đọc tiếpThành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của viện nghiên cứu tại Việt Nam

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của viện nghiên cứu

(Luật Tiền Phong) – Viện nghiên cứu là một trong các hình thức tổ chức của tổ chức khoa học và công nghệ. Khi đăng ký thành lập theo quy định đơn vị sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Vậy khi viện có thay đổi về … Đọc tiếpThay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của viện nghiên cứu

Trường học có được thành lập viện nghiên cứu không

Trường học có được thành lập viện nghiên cứu không

(Luật Tiền Phong) – Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và dành nhiều điều kiện để phát triển. Các tổ chức khoa học và công nghệ cũng được thành lập khá nhiều trong giai đoạn hiện nay và vẫn đang nỗ lực … Đọc tiếpTrường học có được thành lập viện nghiên cứu không

Thủ tục thành lập viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế

Thủ tục thành lập viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế

(Luật Tiền Phong) – Kinh tế là lĩnh vực chủ chốt, quan trọng của đất nước. Việc nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ vào lĩnh vực kinh tế góp phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Vậy thủ tục … Đọc tiếpThủ tục thành lập viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386