Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục xin cấp GCN đủ điều kiện sản xuất phân bón

(Luật Tiền Phong) – Sản xuất phân bón phải xin phép cơ quan chức năng và chỉ được thực hiện sản xuất khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất  mặt hàng này. Luật Tiền Phong Xin giới thiệu đến các bạn các quy định mới nhất về thủ tục xin cấp … Đọc tiếpTư vấn quy định mới nhất về thủ tục xin cấp GCN đủ điều kiện sản xuất phân bón

Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón

Luật Tiền Phong – Doanh nghiệp muốn nhập khẩu phân bón phải xin cấp giấy phép nhập khẩu phân bón được quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Luật Tiền Phong xin biên tập bài viết tư vấn hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như dưới đây. Hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập … Đọc tiếpTư vấn quy định mới nhất về thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386