Tư vấn lao động

  • (Luật Tiền Phong) – Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng để xem xét giải quyết tranh chấp lao động tập thể khi có tranh chấp lao động tập thể xảy ra. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp sau khi ký kết, phải tiến hành thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp. Vậy ...
  • (Luật Tiền Phong) - Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là 2 loại bảo hiểm thông thường được nhiều người sử dụng. Việc tham gia bảo hiểm giúp cho cá nhân, tổ chức bảo đảm được quyền lợi của mình. Sổ bảo hiểm xã hội cũng như là thẻ bảo hiểm y tế được xem là căn cứ để người sử dụng được ...
  • (Luật Tiền Phong) - việc xây dựng thang lương, bảng lương và chi trả lương, phụ cấp và các khoản khác trong công ty cổ phần có vốn nhà nước được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp lý với quy định khác dài dòng phức tạp. Luật Tiền Phong có bài viết tư vấn cách tính lương theo quy định trong công ty cổ phần ...
  • (Luật Tiền Phong) - Người lao động có được tự đi làm việc ở nước ngoài và chủ động ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài hay không? Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu một tình huống khách hàng hỏi để các bạn tham khảo.KHÁCH HÀNG HỎI Chào luật sư, Trước đây ...
  • (Luật Tiền Phong) – khi nào doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài? Mời các bạn tham khảo bài viết của chúng tôi về vấn đề này như sau:KHÁCH HÀNG HỎI Kính gửi luật sư, Vừa qua doanh nghiệp của chúng tôi bị thanh tra và cơ quan thuế phát hiện chúng ...
  • (Luật Tiền Phong) - Theo quy định tại điều 7 Luật người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì nhà nước đặt ra một số các quy định cấm, đó là:Một là, không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp không đủ điều kiện. Các ...
  • (Luật Tiền Phong) - Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là hoạt động dịch vụ lao động mà chỉ doanh nghiệp được cấp giấy phép mới được thực hiện.  Chỉ doanh nghiệp mới được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại ...
  • (Luật Tiền Phong) – người cao tuổi vẫn có thể tham gia quan hệ lao động nhưng phải theo quy định riêng biệt. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định dành riêng cho người lao động cao tuổi, Luật Tiền Phong chia sẻ các quy định mới nhất về vấn đề này như sau:Như thế nào thì được coi là người lao ...
  • (Luật Tiền Phong) – lao động chưa thành niên là một dạng lao động đặc biệt, được quy định thành một chương riêng trong Luật Lao Động. Người lao động chưa thành niên được làm những công việc gì, quyền lợi như thế nào… Luật Tiền Phong chia sẻ các quy định mới nhất như sau:Nguyên tắc sử dụng ...
  • (Luật Tiền Phong) – công đoàn là cơ quan đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động trong quan hệ lao động. Thực tế có khá nhiều các quy định về công đoàn chưa thực sự phù hợp với thực tế áp dụng.Vai trò của công đoàn Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ ...
0916 16 26 18 0976 714 386