• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Tư vấn về thu hồi đất và bồi thường

  • Luật Tiền Phong – Luật Đất đai mới sửa đổi được thông qua ngày 18/1/2024 tại kỳ họp quốc hội bất thường khóa 15. Luật gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên sẽ quy định hiệu lực ...
  • Luật Tiền Phong – Quá trình thu hồi đất được Luật đất đai cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể. Vậy điều kiện nào để cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc?1. Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất Sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, ...
  • Luật Tiền Phong – Có thể bạn còn băn khoăn về quy định của luật đất đai? Có thể bạn chưa biết rõ trong trường hợp nào Nhà nước được thu hồi đất đã giao cho người dân sử dụng? Và chắc chắn chúng sẽ giúp được bạn!1. Một số khái niệm cơ bản về thu hồi đất Thu hồi đất là gì? Nhà nước thu ...
  • Luật Tiền Phong – Đất của nhà bạn thuộc diện thu hồi nhưng bạn có biết về quy trình thực hiện thu hồi đất như thế nào hay không? Để được tư vấn chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi – 091 616 2618/ 0976 714 386 sẵn sàng hỗ trợ bạn.1. Các trường hợp thu hồi đất Theo quy định tại Luật Đất đai 2013, ...
0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!