Nhìn nhận pháp lý về việc VNG kiện Tiktok

Nhìn nhận pháp lý về việc VNG kiện Tiktok

(Luật Tiền Phong) – Mới đây ngày 24/08/2020 đơn kiện được công ty cổ phần VNG gửi lên tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công ty cổ phần Tiktok gỡ toàn bộ nhạc lấy từ Zing (một công ty con của VNG) khỏi ứng dụng và trang web trên Tiktok, … Đọc tiếpNhìn nhận pháp lý về việc VNG kiện Tiktok

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386