Thủ tục thành lập tạp chí khoa học

Thủ tục thành lập tạp chí khoa học

(Luật Tiền Phong) – Để những công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và được biết đến rộng rãi thì mỗi viện nghiên cứu nên thành lập một tạp chí khoa học – nơi những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học được xuất hiện để tương tác với độc giả. Trên … Đọc tiếpThủ tục thành lập tạp chí khoa học

Quy định về kết quả khoa học và công nghệ khi công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Quy định về kết quả khoa học và công nghệ khi công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Các doanh nghiệp muốn cơ quan thẩm quyền được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ cần có kết quả khoa học và công nghệ. Tiêu chuẩn đối với kết quả khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào? ở đâu? Mời các bạn … Đọc tiếpQuy định về kết quả khoa học và công nghệ khi công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Quy định của nhà nước về đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ

Quy định của nhà nước về đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Nhằm khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ, pháp luật có các quy định về đầu tư và tài chính phục vụ cho hoạt động này. 1. Đầu tư của nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ Ngân sách nhà nước cho khoa học và công … Đọc tiếpQuy định của nhà nước về đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ

Ưu đãi về tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ

Ưu đãi về tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Những quy định về ưu đãi tài chính là một trong các yếu tố thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân khi quyết định thành lập tập tổ chức khoa học và công nghệ. Cùng chúng tôi xem xét các quy định của Luật Khoa học và … Đọc tiếpƯu đãi về tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ

Khung pháp lý chung khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ

Khung pháp lý chung khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Luật Khoa học và công nghệ quy định như thế nào nhằm khyến khích các cá nhân, tổ chức ứng dụng sản phẩm nghiên cứu, phát triển vào hoạt động kinh doanh và đời sống xã hội? Trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát … Đọc tiếpKhung pháp lý chung khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ

Quy định chung về Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Quy định chung về Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Hợp đồng khoa học và công nghệ nói chung là các thỏa thuận cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Đây là một dạng hợp đồng đặc thù nên nội dung loại hợp đồng này được quy định trong văn bản luật. Bài viết … Đọc tiếpQuy định chung về Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Luật Khoa học và công nghệ có những quy định nhằm bảo vệ quyền sở hữu quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Mời bạn đọc theo dõi! Quyền cơ bản của tổ chức khoa học công nghệ và cá nhân hoạt … Đọc tiếpQuyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thủ tục công bố sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học

Thủ tục công bố sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học

(Luật Tiền Phong) – Cần làm gì khi muốn đưa sản phẩm của quá trình nghiên cứu khoa học ra công chúng? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho bạn đọc vấn đề này. Căn cứ pháp lý Luật chuyển giao công nghệ năm 2017; Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng … Đọc tiếpThủ tục công bố sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được được … Đọc tiếpThay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của viện nghiên cứu tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của viện nghiên cứu tại Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – Để mở rộng quy mô hoạt động và phát triển, đồng thời để thuận tiện cho quá trình trao đổi, hợp tác viện nghiên cứu có thể mở thêm các văn phòng đại diện, các chi nhánh để hỗ trợ. Vậy thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh … Đọc tiếpThành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của viện nghiên cứu tại Việt Nam

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386