• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

(Luật Tiền Phong) Sau khi được chấp thuận thành lập quỹ tín dụng nhân dân, Ban trù bị sẽ phải bổ sung một hồ sơ xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền. Luật Tiền Phong gửi đến bạn đọc thủ tục xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

Xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Căn cứ pháp lý

 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
 • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
 • Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 quy địnhh về quỹ tín dụng nhân dân;
 • Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Hồ sơ xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân bao gồm những giấy tờ sau:

 • Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân đã được Đại hội thành lập thông qua và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 • Biên bản họp Đại hội thành lập quỹ tín dụng nhân dân;
 • Nghị quyết của Đại hội thành lập về việc thông qua Điều lệ, bầu Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận; 
 • Quyết định của Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân về việc bổ nhiệm Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân;
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính.

Trình tự thực hiện xin cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Bước 1: Lập hồ sơ và gửi hồ sơ

Ban trù bị tổ chức Đại hội thành lập và lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Hồ sơ được nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ hồ sơ trên thì văn bản chấp thuận nguyên tắc không còn giá trị.

Bước 2: Xác nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thiếu Ngân hàng nhà nước yêu cầu quỹ tín dụng nhân dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp Giấy phép; trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong liên quan để thủ tục xin cấp giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân. Nếu có bất kì vướng mắc nào liên quan, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài 0976 714 386 để được giải đáp. Chúc các bạn thành công!

======================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386 / 0916 162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386