• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN TỪ NGUỒN VỐN VAY (VỐN HUY ĐỘNG)

(Luật Tiền Phong) – Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh hiện nay, nhu cầu tăng vốn và mở rộng thị trường là một trong những điều kiện quan trọng, cần thiết để hội nhập và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ làm việc với các doanh nghiệp trong nước thì chúng ta sẽ chỉ thường quen thuộc với khái niệm vốn điều lệ, còn đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hay còn gọi là doanh nghiệp FDI) thì còn có thêm một khái niệm luôn đi liền với tất cả các doanh nghiệp đó là vốn đầu tư. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể khác nhau, mỗi doanh nghiệp có thể có các phương thức tạo vốn và huy động vốn đầu tư khác nhau…

Vậy, để hiểu rõ hơn về hồ sơ, thủ tục tăng vốn đầu tư, Luật sư triển khai bài tư vấn thủ tục tăng vốn đầu tư bằng cách tăng vốn huy động dưới đây:

Nội dung bài tư vấn gồm có:

– Cơ sở pháp lý;

– Các khái niệm cơ bản;

– Điều kiện và các hình thức tăng vốn huy động;

– Hồ sơ tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn vay (vốn huy động);

– Trình tự, thủ tục tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn vay;

– Thời hạn trả kết quả;

– Dịch vụ xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật đầu tư 2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

2. Một số khái niệm cơ bản

– Vốn đầu tư là tiền hoặc tài sản có giá trị khác được nhà đầu tư góp hoặc cam kết sẽ góp đủ trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện hoạt động của công ty.

– Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động (nguồn vốn vay) để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Vốn góp để thực hiện dự án là số vốn mà nhà đầu tư góp vào dự án để thực hiện hoạt động dự án.

3. Điều kiện và các hình thức tăng vốn huy động

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp 02 loại giấy tờ thay thế cho Giấy chứng nhận đầu tư trước đây là: 

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:Ghi nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, thông tin dự án thực hiện tại Việt Nam, ưu đãi đầu tư (nếu có).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhGhi nhận thông tin doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư được nêu trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 thì: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Mà vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động (nguồn vốn vay) để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định của trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên việc thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động) là nội dung bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư.

Nhà đầu tư có thể tăng vốn đầu tư bằng các hình thức: Vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác, nhà đầu tư góp thêm vốn hoặc sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư.

4. Hồ sơ tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn vay (vốn huy động)

Để điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn vay, doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần chuẩn bị những hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư;

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất trước khi điều chỉnh tăng vốn (Bản sao có xác nhận của công ty);

– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng;

– Bản giải trình về việc nhà đầu tư tăng vốn thực hiện dự án, nêu rõ nguồn vốn tăng lên từ nguồn vốn vay;

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Biên bản họp của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn vay;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn vay;

– 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

– 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

– Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người đại diện làm thủ tục.

5. Trình tự, thủ tục tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn vay

Thủ tục tăng, giảm vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Đối với công ty có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư:

– Theo khoản 1 Điều 38 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (Website: gov.vn).

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. 

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai hồ sơ trực tuyến mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ thì hồ sơ kê khai trực tuyến không còn hiệu lực.

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi thực hiện dự án 

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tưcho nhà đầu tư;. 

– Hồ sơ đầy đủ như tại mục 4 của bài viết. 

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục tăng, giảm vốn đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Hồ sơ gồm có: 

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Biên bản họp của hội đồng thành viên/ cổ đông trong công ty về việc tăng, giảm vốn;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty/ thành viên/ cổ đông trong công ty về việc tăng, giảm vốn;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực);

– Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người đại diện làm thủ tục.

Bước 4: Hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn đầu tư

Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến quá trình tăng vốn đầu tư bao gồm: Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung nếu doanh nghiệp tăng vốn đầu tư làm thay đổi mức thuế môn bài phải nộp. Thời hạn nộp tờ khai này là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi vốn điều lệ.

6. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn vay (vốn huy động)

– Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư: Nhà đầu tư cần kê khai trực tuyến về thông tin dự định điều chỉnh Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trước 15 ngày khi nộp hồ sơ điều chỉnh (Website: gov.vn).

– Trường hợp nhà đầu tư thay đổi vốn đầu tư đồng thời thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện góp đủ vốn đầu tư trong thời hạn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày để từ ngày góp đủ vốn tăng.

– Khi thay đổi vốn đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện đúng thời hạn góp vốn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được cấp.

– Các giấy tờ từ nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng.

– Không để vốn vay vào báo cáo tài chính khi chưa tăng vốn huy động.

– Doanh nghiệp FDI phải thực hiện báo cáo hàng năm, trường hợp chưa báo cáo sẽ bị xem xét xử phạt theo quy định của pháp luật.

7. Dịch vụ xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ  đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

– Tư vấn, hỗ trợ, chuẩn bị tất cả hồ sơ, tài liệu cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Thực hiện nộp, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi sử dụng dịch vụ Quý khách sẽ được luật sư tư vấn chi tiết quy định của pháp luật, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, đại diện thực hiện toàn bộ thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền và giải đáp những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

====================  

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!