Thành lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn nước ngoài

Thành lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn nước ngoài

(Luật Tiền Phong) –Theo quy định hiện nay, khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam phải xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ tại Sở Công Thương. Luật Tiền Phong tư vấn quy trình cụ thể như sau: Cơ … Đọc tiếpThành lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn nước ngoài

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386