• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Thành lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn nước ngoài

(Luật Tiền PhongTheo quy định hiện nay, khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam phải xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ tại Sở Công Thương. Luật Tiền Phong tư vấn quy trình cụ thể như sau:

 • Cơ sở pháp lý xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ
 • Điều kiện lập cơ sở bán lẻ
 • Hồ sơ xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ
 • Thủ tục xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ và những lưu ý
 • Dịch vụ xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ của Luật Tiền Phong

1. Cơ sở pháp lý

–      Luật Thương mại 2005

–      Luật Đầu tư 2014

–      Luật quản lý ngoại thương 2017

–      Nghị định 09/2018/NĐ – CP Nghị định quy định chi tiết  Luật Thương mại và Luật quản  lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa năm 2018.

2. Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ

Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức để sử dụng vào mục đích tiêu dùng như siêu thị, cửa hàng… Cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất là cơ sở do doanh nghiệp đã có một cơ sở bán lẻ ở Việt Nam mở thêm một hoặc nhiều cơ sở bán lẻ khác được lập dưới cùng tên, nhãn hiệu.

Với mỗi loại hình cơ sở bán lẻ thì khi xin giấy phép thành lập sẽ có điều kiện như sau:

– Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên, được thể hiện bằng xác nhận không nợ thuế

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý

– Ngoài ra với trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) theo quy định tại Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ – CP, như là đáp ứng các tiêu chí về số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý, ảnh hưởng tới mật độ giao thông, khả năng đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xã hội …

– Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp không đáp ứng được một trong các điều kiện trên thì có thể bị thu hồi giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ.

3. Hồ sơ

Hồ sơ xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

– Bản giải trình về việc cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ, bản giải trình này cần có các nội dung tói thiểu sau: địa chỉ cơ sở bán lẻ, mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ, giải trình việc đáp ứng các điều kiện về tài chính, về thuế, về địa điểm;

–  Các giấy tờ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện theo luật định gồm: Hợp đồng thuê  địa điểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà, xác nhận không nợ thuế…

– Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ;

– Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ, kèm theo là báo cáo tài chính đối với những doanh nghiệp đã hoạt động được trên 1 năm;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản giải trình các tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với các trường hợp xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ thứ hai trở đi. 

4. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục xin giấy phép

Cơ quan có thẩm quyền giấy phép bán lẻ: Sở Công thương, Bộ Công Thương

– Trình tự thủ tục xin giấy phép thành lập cơ sơ bán lẻ:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên và nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công thương hoặc chuyển phát qua đường bưu điện.

Bước 2:  Sở Công thương kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ trong thời gian 03 ngày làm việc.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu đủ điều kiện Sở công thương gửi hồ sơ kèm văn bản xin ý kiến của Bộ Công thương.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu đủ điều kiện Bộ Công thương ra văn bản chấp thuận và gửi cho Sở Công thương cấp giấy phép cơ sở bán lẻ.

Lưu ý: sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập phải thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo của cơ sở bán lẻ  theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ – CP.

4. Dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ của Luật Tiền Phong

Tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài từ 1% đến 100% đều phải xin giấy phép kinh doanh và giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ khi có hoạt động bán lẻ hàng hóa ra thị trường. Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ trọn gói gồm:

– Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

– Hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ xin giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam;

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả và trao tận tay khách hàng;

– Tư vấn những trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

– Cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của khách hàng tại Việt Nam trọn đời.

Để được tư vấn cụ thể hoặc sử dụng dịch vụ của Luật Tiền Phong với chi phí tiết kiệm nhất, thời gian nhanh nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số HOTLINE 0976 714 386 hoặc qua email contact@luattienphong.vn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ…

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố………………………

 1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………….Fax: ……………..Email: …………….Website: ……………..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: …………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số… do… cấp lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần1 … ngày…tháng…năm….

Các cơ sở bán lẻ đã lập trên phạm vi toàn quốc2: ……………………………………………………..

 1. Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số….với nội dung như sau:
 2. Tên cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………………………
 3. Địa chỉ cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………………….
 4. Loại hình cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………………
 5. Quy mô cơ sở bán lẻ, gồm:

– Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có): … m2

– Tổng diện tích sàn xây dựng (nếu có): …m2, trong đó:

+ Diện tích bán hàng: … m2

+ Diện tích kinh doanh dịch vụ (nếu có): …m2

 1. Hàng hóa phân phối tại cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………….
 2. Thời hạn hoạt động của cơ sở bán lẻ: …………………………………………………………………
 3. Các đề xuất khác (nếu có): ………………………………………………………………………………..

III. Doanh nghiệp cam kết

 1. Chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!