• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

(Luật Tiền Phong) – Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng để xem xét giải quyết tranh chấp lao động tập thể khi có tranh chấp lao động tập thể xảy ra. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp sau khi ký kết, phải tiến hành thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp. Vậy thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp như thế nào? Không thực hiện có bị xử lý gì không? Luật Tiền Phong đã có bài viết hướng dẫn dưới đây.

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Lao động 2012;
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
  • Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1.  Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là gì?

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là một trong các hình thức của thỏa ước lao động tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được ký kết giữa đại diện tập thể lao động tại cơ sở và người sử dụng lao động hoặc người đại diện của người sử dụng lao động. Việc ký kết chỉ được thực hiện khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được.

Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

2.  Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động phải tiến hành gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. Trình tự thực hiện như sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Có thể lựa chọn nộp qua hai hình thức: nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

  • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.
  • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

3.  Xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thỏa ước lao động tập thể

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể. Tùy vào hành vi vi phạm mà có thể bị phạt theo các mức như sau:

–  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi:

+ Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

+ Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể;

+ Không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết.

–  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;

+ Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng.

–  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc hãy liên hệ 091 616 2618/ 0976 714 386 để được Luật Tiền Phong hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386