Quy định mới nhất về điều kiện kinh doanh hóa chất trong danh mục hạn chế

(Luật Tiền Phong) Kinh doanh hóa chất là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nêu chi tiết trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành cùng Luật Đầu tư năm 2014. Nhiều khách hàng muốn kinh doanh ngành nghề này nhưng chưa hiểu điều kiện hạn chế với nó là gì cũng như trình tự, thủ tục đăng ký như thế nào… Luật Tiền Phong biên tập bài tư vấn để các bạn tham khảo 1 tình huống cụ thể như sau:

Quy định mới nhất về điều kiện kinh doanh hóa chất trong danh mục hạn chế

Quy định mới nhất về điều kiện kinh doanh hóa chất trong danh mục hạn chế

KHÁCH HÀNG HỎI:

Chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn được Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi đang muốn thành lập một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất, vậy cho tôi hỏi, nếu tôi kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất với 03 hóa chất cụ thể như sau: methanol (CH3OH), NaOH loãng và HCl thì có cần phải đáp ứng điều kiện gì hay không? Cảm ơn Luật sư.

LUẬT TIỀN PHONG TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Công ty Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất: bạn phải đáp ứng về mặt chủ thể kinh doanh trước pháp luật

Các hoạt động kinh doanh nói chung đều phải được đăng ký với cơ quan nhà nước, nếu cá nhân thực hiện kinh doanh thì có thể lựa chọn đăng ký thành lập hộ kinh doanh, nếu bạn muốn cùng một số đối tác thì có thể lựa chọn mô hình tổ chức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Tùy theo nhu cầu và phù hợp với khả năng kinh tế mà anh có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể.

Đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 bạn có thể lựa chọn một trong bốn loại hình doanh nghiệp như sau:

– Doanh nghiệp tư nhân

– Công ty hợp danh

– Công ty cổ phần

– Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Để lựa chọn mô hình tổ chức kinh doanh phù hợp, bạn có thể liên hệ tổng đài 1900 6289 của Luật Tiền Phong để được các luật sư có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ.

Thứ hai: đăng ký kinh doanh hoá chất phải đáp ứng điều kiện xin giấy phép con

03 loại hóa chất mà bạn dự định cũng như mong muốn kinh doanh nói trên thì: Methanol là hóa chất nằm trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh;  2 hoá chất còn lại là NaOH loãng và HCl nằm trong Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện.

Như vậy là, với chất hạn chế, bạn phải đăng ký; với 2 chất có điều kiện thì bạn phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Luật Tiền Phong tư vấn lần lượt hai thủ tục như sau:

I. Xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh:

8 điều kiện bạn cần đáp ứng để được chấp thuận:

a) Về chủ thể: chủ đơn phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
b) Về cơ sở vật chất – kỹ thuật: phải đáp ứng một số các chỉ tiêu theo quy định.
c) Về địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
d) Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

đ) Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

e) Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
g) Về nhân sự: Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
h) Nhân viên phải được tham gia khóa huấn luyện an toàn hóa chất.

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh đối với hoá chất trong danh mục hạn chế

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh
b) Các giấy tờ quy định chứng minh đạt đủ 8 điều kiện nói trên.
c) Bản giải trình kế hoạch kinh doanh hóa chất.

Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp giấy phép

a) Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan cấp phép.
b) Trong 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép.
c) Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp giấy phép.

II. Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Điều kiện cấp

a) Về chủ thể: phải có đăng ký kinh doanh.
b) Về cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
c) Về địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
d) Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

đ) Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

e) Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
g) Về nhân sự: người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
h) Nhân sự phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Hồ sơ đề nghị cấp gấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất

Hồ sơ gồm 11 loại tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất.
(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
(3) Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh.
(4) Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
(5) Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
(6) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cáy;
(7) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;
(8) Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;
(9) Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
(10) Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
(11) Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất

– Gửi hồ sơ: hồ sơ được đóng thành tập, 1 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan cấp giấy chứng nhận.

– Cơ quan giải quyết dành 03 ngày làm việc để xem xét và ra văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp giấy chứng nhận.

– Thẩm định: trong 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư, hi vọng giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề mà bạn đang quan tâm, nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn chi tiết hơn nữa, vui lòng kết nối đến tổng đài 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ. 

==================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattiephong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

 

 

 

 

0916 16 26 18 0976 714 386