• Trang Chủ » Luật đất đai » Tư vấn cấp sổ đỏ lần đầu
  Luật sư tư vấn cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Đông
  17 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Với kinh nghiệm thực tế, Luật Tiền Phong cam kết hỗ trợ khách hàng trong thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. Mọi thông tin chi

  Xem thêm
  Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu quy định ở đâu
  17 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Sẽ có rất nhiều người có thể đã được cán bộ một cửa hay cán bộ địa chính xã/phường cho biết về thủ tục cấp sổ

  Xem thêm
  Nộp hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu ở đâu
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Có nhiều trường hợp có nhu cầu làm sổ đỏ lần đầu cho đất của gia đình đã sử dụng bao nhiêu năm qua nhưng còn

  Xem thêm
  Làm sổ đỏ lần đầu đối với nhà chung cư
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Gia đình bạn đang ở nhà chung cư? Căn chung cư của gia đình bạn đã làm sổ đỏ hay chưa? Hãy liên hệ với Luật

  Xem thêm
  Quy định về hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Bạn đã biết về hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu cần những gì hay chưa? Bạn có biết được quy định ở đâu hay không?

  Xem thêm
  Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Điều kiện nào để được cấp sổ đỏ lần đầu? Đã có rất nhiều khách hàng hỏi về vấn đề này. Sau đây, Luật Tiền Phong

  Xem thêm
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Nhằm hồ trợ khách hàng có nhu cầu, Luật Tiền Phong hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng

  Xem thêm
  Diện tích được cấp sổ đỏ là bao nhiêu?
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Có quy định diện tích đất bao nhiêu thì được cấp sổ hay không? Thành phố Hà Nội có văn bản quy định riêng về vấn

  Xem thêm
  Nhà nước có cấp sổ đỏ đối với đất khai hoang hay không?
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay gọi là sổ đỏ theo cách gọi dân dã được cấp cho người sử dụng đất hợp pháp.

  Xem thêm
  Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  16 Tháng Mười Hai, 2016

  Luật Tiền Phong – Nhiều hộ gia đình/cá nhân đã đăng ký quyền sử dụng đất nhưng không xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại thời

  Xem thêm