• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Luật Tiền Phong – Đảng và nhà nước ta có nhiều chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất hội. Chính vì thế, tổ chức hành nghề tu bổ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh có vai trò rất quan trọng, giúp tôn tạo, tu sửa, gia cố di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh. Trong bài viết dưới đây, Luật Tiền Phong sẽ hướng dẫn Quý khách hàng về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

1. Khái niệm tu bổ di tích và hành nghề tu bổ di tích

Tu bổ di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Hành nghề tu bổ di tích bao gồm:  

      – Hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích;
      – Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;
      – Hành nghề thi công tu bổ di tích;
      – Hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích có thời hạn trong vòng 5 năm.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau:
– Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
       + Được thành lập theo quy định của pháp luật;
       + Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
       + Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
– Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:
       + Được thành lập theo quy định của pháp luật;
       + Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
       + Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
– Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:
       + Được thành lập theo quy định của pháp luật;
       + Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
       + Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
– Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:
       + Được thành lập theo quy định của pháp luật;
       + Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;
       + Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

3. Trình tự, thủ tục cấp hành nghề tu bổ di tích 

3.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

– Đơn đề nghị theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;
– Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề;
– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

3.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Có thể bạn quan tâm:

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

        Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bể bơi

  Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch

Trên đây là bài chia sẻ, tư vấn về việc THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH 2024 của Luật Tiền Phong. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ trên giúp cho khách hàng có thêm những thông tin và hiểu biết cơ bản về thủ tục này.

===================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386