Có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?

Có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?

Luật Tiền Phong – Chúng ta thường hay nghe nhắc đến cụm từ “phạt hành chính” và hiểu đó là phạt tiền. Vậy xử phạt vi phạm hành chính có phải là phạt tiền không hay còn có hình thức xử phạt nào khác nữa?

Có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?
Có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật bao gồm các hình thức cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tước quyền sử dụng giấy phép… cụ thể:

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính:

–  Cảnh cáo:

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản;

–  Phạt tiền;

–  Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Việc quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với hành vi vi phạm hành chính phải trên cơ sở các căn cứ sau đây: 
+  Trực tiếp vi phạm các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 
+  Vi phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước. 

–  Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Việc quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:

 + Vi phạm nghiêm trọng được thực hiện do lỗi cố ý;

+  Vật, tiền, hàng hóa, phương tiện là tang vật trực tiếp của vi phạm hành chính hoặc được trực tiếp sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mà nếu không có vật, tiền, hàng hóa, phương tiện này, thì không thể thực hiện được hành vi vi phạm. 

+  Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành, thì phải quy định tịch thu.

 –  Trục xuất:

 Là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyên tắc áp dụng hình phạt:

–   Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung theo quy định của pháp luật. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

–   Với hình thức xử phạt cảnh cáo, phạt tiền chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính.

–   Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.

Như vậy, với từng trường hợp vi phạm thì áp dụng các hình thức xử phạt khác nhau phù hợp với tính chất hành vi và quy định pháp luật.

Để được tư vấn cũng như hỗ trợ trong các trường hợp cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289. Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá về mặt pháp lý đối với trường hợp của bạn để bảo vệ tối ưu quyền lợi cũng như trách nhiệm cần thiết của bạn.

Trân trọng!

Comments

comments

Viết một bình luận