Cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Luật Tiền Phong – Tư vấn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch

– Tổng cục tiêu chuẩn chất đo lường chất lượng;

– Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam;

– Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua đường bưu điện.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch sẽ:

– Hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;

– Tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV

– Chuyển hồ sơ đến tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sau khi nhận đủ hồ sơ.

Thời gian thực hiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Trong thời gian 15 ngày, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

1. Hồ sơ chưa hợp lệ, tổng cục TCĐLCL đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện;

2. Hồ sơ hợp lệ, Tổng cụ TCĐLCL cấp mã số, vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
0916.16.26.18