• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Xử phạt các vi phạm về thuế, hóa đơn năm 2024

(Luật Tiền Phong) – Nghị định 125/2020/NĐ-CP sắp có hiệu lực vào ngày 05/12/2020 ban hành các quy định mới về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Xử phạt các vi phạm về thuế, hóa đơn năm 2021

Xử phạt các vi phạm về thuế, hóa đơn năm 2021

1.  Các đối tượng bị xử phạt hành chính

Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

– Trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các nghĩa vụ về thuế mà bên được ủy quyền vi phạm thì bên được ủy quyền sẽ bị phạt hành chính.

– Trường hợp theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay người nộp thuế mà tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay có hành vi vi phạm hành chính thì tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay bị xử phạt vi phạm hành chính.

– Người nộp thuế là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

+  Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn;

+  Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập;

+  Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

+  Tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

+  Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

+  Tổ hợp tác và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

2.  Các hành vi có thể bị xử phạt

Các hành vi bị xử phạt nếu vi phạm hành chính về thuế mà doanh nghiệp cần lưu ý:

–  Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn;

–  Vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế;

–  Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;

–  Vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;

–  Vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

–  Vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra , thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

–  Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;

–  Hành vi trốn thuế;

–  Vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế;

–  Vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan;

Các hành vi bị xử phạt nếu vi phạm hành chính về hóa đơn, gồm:

–  Hành vi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in; in hóa đơn đặt in;

–  Hành vi cho, bán hóa đơn;

–  Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn;

–  Hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

–  Hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

–  Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn;

–  Hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn;

–  Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

–  Hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn;

–  Hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử;

–  Hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn;

Trên đây là chia sẻ của Luật Tiền Phong về những hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định mới ban hành. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ tổng đài 091 616 2618/ 0976 714 386 để được luật sư tư vấn chi tiết nhất.

============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!