Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

Luật Tiền Phong – cung cấp, hỗ trợ dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một cách nhanh chóng, với chi phí tiết kiếm nhất. 

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH
Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

Thứ nhất, khái niệm về công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, và số lượng tối đa không quá 50 thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Thứ hai, phương thức chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức trên.

Thứ ba, hồ sơ chuyển đổi, bao gồm: ( Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty chuyển đổi;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

+ Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 22, và khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Thứ tư, cách thực thực hiện, thời hạn giải quyết và lệ phí.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí: 200.000 VNĐ, lệ phí công bố thông tin: 300.000 VNĐ.

Mọi thắc mắc về thủ tục chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hãy liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được tư vấn trực tiếp. 

Comments

comments

Viết một bình luận