Những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một lĩnh vực mà Nhà nước luôn khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhằm phát huy mọi tiềm năng về trí tuệ trong lĩnh vực trọng điểm này. Bài viết sau đây chúng tôi chia sẻ những chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính sách thuế luôn là mối quan tâm của các doanh nghiệp nói chung khi hoạt động. Đối với thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mức cụ thể được áp dụng là miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thật là một số liệu ý nghĩa phải không ạ? Tuy nhiên những ưu đãi trên cũng đi kèm với môt số điều kiện nhất định: nếu doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm tài chính đó.

Quy định này nhằm yêu cầu các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực sự nghiêm túc và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.
  • Theo Điều 19 Nghị định 46/2014//NĐ-CP-CP thì doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong thời hạn thuê đối với đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học nếu đáp ứng được các điều kiện liên quan đối với hoạt động khoa học công nghệ (nếu có) bao gồm: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm.

Để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cần làm thủ tục xin miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

3. Ưu đãi về tín dụng

Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ sẽ được ưu đãi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đây là nguồn vốn tiềm năng để giúp các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào phát triển hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của một số cơ quan nhà nước cũng dành các khoản tiền để hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hình thức: tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn. Chính sách này được áp dụng với các doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Quỹ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay.

4. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn được hưởng nhiều ưu đãi trong hoạt động thương mại:

  • Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh;
  • Được ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  • Được ưu tiên tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ của Nhà nước;
  • Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.
  • Được ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (sản phẩm nhóm 2) khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

5. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cũng tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đầu tư cho cơ sở vật chất – kỹ thuật. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cho vay.

Các doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sau khi có kết quả được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được công nhận thì sẽ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, trong trường hợp kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh thì Nhà nước sẽ xem xét mua kết quả đó.

Nếu các doanh nghiệp khoa học và công nghệ cần hỗ trợ các thủ tục để được hưởng ưu đãi, hãy liên hệ với Luật Tiền Phong qua Hotmail: contact@luattienphong.vn hoặc tổng đài 1900 6289 để nhận sự tư vấn nhé.

=====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289                                   

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386