• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, Doanh nghiệp được phép sử dụng nhiều con dấu. Tuy nhiên, những doanh nghiệp đã thay đổi con dấu, hay làm dấu mới đang có nhiều thắc mắc về việc sử dụng và lưu giữ con dấu cũ như thế nào, nếu vẫn sử dụng có vấn đề gì không?
Trả lời:

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 8/12/2015 có quy định cụ thể về vấn đề này. Theo đó, việc quản lý và sử dụng con dấu được quy định như sau:

  • Các DN đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho DN mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp DN làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký DN.
  • Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của DN.
  • Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì DN được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này. Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

  • Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
  • Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;
  • Hủy mẫu con dấu.

Như vậy, con dấu  cũ của doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đều phải nộp lại cho cơ quan công an khi doanh nghiệp đăng ký và sử dụng con dấu mới. Trường hợp doanh nghiệp vẫn sử dụng con dấu cũ vào một số mục đích trong khi đã được phép sử dụng con dấu mới, doanh nghiệp đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Luật Tiền Phong tư vấn, hỗ trợ thủ tục một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Vui lòng liên hệ tới số 091 616 2618/ 0976 714 386 để biết thêm chi tiết.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!