Thủ tục giải thể liên hiệp hợp tác xã

(Luật Tiền Phong) –  Trường hợp vì các lý do khách quan hay chủ quan dẫn đến liên hiệp hợp tác xã không còn khả năng hoạt động và phải giải thể. Khi giải thể liên hiệp hợp tác xã phải làm thủ tục thông báo và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đến cơ quan quản lý trực tiếp. Thủ tục cụ thể được thực hiện như thế nào? Luật Tiền Phong sẽ tư vấn đến bạn đọc và quý khách hàng trong bài viết sau đây.

Thủ tục giải thể liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục giải thể liên hiệp hợp tác xã

1.  Hồ sơ thông báo giải thể liên hiệp hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

–  Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

–  Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã;

–  Biên bản hoàn thành việc giải thể liên hiệp hợp tác xã;

–  Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của liên hiệp hợp tác xã;

–  Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của liên hiệp hợp tác xã;

–  Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (nếu có);

–  Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã;

–  Giấy tờ chứng minh về việc ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục kèm bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

2.  Thủ tục giải thể liên hiệp hợp tác xã

– Bước 1: Họp về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã

+ Liên hiệp hợp tác xã tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện.

+ Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên.

– Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn cho người thực hiện thủ tục để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

–  Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy xác nhận về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

–  Bước 4: Liên hệ nhận kết quả giải quyết thủ tục theo giấy hẹn.

3.  Dịch vụ hỗ trợ thủ tục của Luật Tiền Phong

Luật Tiền Phong tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với liên hiệp hợp tác xã. Chúng tôi sẽ:

–  Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến liên hiệp hợp tác xã;

–  Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục;

–  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có);

–  Nhận kết quả giải quyết thủ tục và bàn giao đến khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục giải thể liên hiệp hợp tác xã. Mọi thông tin vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được hỗ trợ.

==============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

0916 16 26 18 0976 714 386