Xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(Luật Tiền Phong) – Xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là một thủ tục hành chính để doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi từ phía nhà nước.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước. Mời các bạn theo dõi.

Xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
 • Thông tư 02/2015/TT-BKHCN quy định về việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

1. Có bắt buộc phải thực hiện thủ tục này không?

Việc các tổ chức xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước bản chất là việc xin đánh giá khách quan ý nghĩa, giá trị và tác động của kết quả nghiên cứu đó với xác hội, môi trường khi đưa vào ứng dụng thực tế. Và theo nguyên tắc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học thì hoạt động đánh giá nói trên là dựa trên cơ sở đề nghị của tổ chức, tức là tùy thuộc tổ chức nghiên cứu muốn hay không.

Như vậy các tổ chức nghiên cứu khoa học không nhất thiết phải thực hiện thủ tục này, tuy nhiên hiện nay nhu cầu thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu để ứng dụng vào đời sống là xu hướng nghiên cứu khoa học. Việc thực hiện đánh giá này có thể là điều kiện giao dịch giữa các bên. Bên cạnh đó, trước khi đưa ra ứng dụng thì tổ chức phải tiến hành Thủ tục công bố sản phẩm từ nghiên cứu khoa học và thủ tục này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi có đánh giá về kết quả nghiên cứu.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp muốn đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì việc xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học là hoàn toàn bắt buộc.

2. Hồ sơ xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (mẫu PL1 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN);
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (mẫu PL 3a /3b Thông tư 02/2015/TT-BKHCN);
 • Các tài liệu liên quan đến kết quả nghiên cứu (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm, báo cáo phân tích, …);
 • Giấy tờ cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân (giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CMND/CCCD, …).

Ngoài ra tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thêm các tài liệu khác nếu có liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, ví dụ như giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ, …. để phục vụ cho quá trình đánh giá của cơ quan có thẩm quyền

3. Quy trình xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương nơi tổ chức có trụ sở chính.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Khoa học và công nghệ thông báo để người nộp bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Bước 2: Trường hợp với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện thẩm định, Sở Khoa học và công nghệ gửi công văn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định đồng thời sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định.

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc và tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

Trường hợp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

Cá biệt, trường hợp Giám đốc Sở không nhất trí với kết quả đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá được biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và tiến hành đánh giá lại trong 15 ngày kể từ khi nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá.

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả/thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Pháp luật quy định một số trường hợp khi đề nghị xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ không cần qua các bước đánh giá, thẩm định bao gồm:

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng theo quy định
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đánh giá, thẩm định và cho phép ứng dụng trên thực tế.

Hồ sơ áp dụng đối với trường hợp này bao gồm:

 • Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (mẫu PL1 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN);
 • Bản sao của Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ quan có thẩm quyền về Sở Khoa học và Công nghệ;
 • Giấy tờ cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân (giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CMND/CCCD, …)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp từ chối thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục xin xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được giải đáp. Chúc bạn thành công!

=====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289                                   

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386