Phân chia tài sản chung khi ly hôn

Phân chia tài sản chung khi ly hôn

Luật Tiền Phong – Ly hôn là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ hôn nhân đang có giữa vợ chồng theo bản án hoặc quyết định của Tòa án. Vậy khi ly hôn tài sản chung của vợ chồng sẽ được phân chia như thế nào theo quy định của pháp luật?

Phân chia tài sản chung khi ly hôn
Phân chia tài sản chung khi ly hôn

1. Thế nào là tài sản chung của vợ chồng?
Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng gồm:
• Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh;
• Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình;
• Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;
• Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng;
Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

2. Nguyên tắc phân chia tài sản chung khi ly hôn

Nguyên tắc phân chia tài sản chung khi ly hôn
Nguyên tắc phân chia tài sản chung khi ly hôn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
• Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
• Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
• Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
• Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
Bên cạnh đó, tài sản chung được chia còn phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Nếu bạn đang có tranh chấp với vợ/chồng về khối tài sản chung khi ly hôn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006289 để được các chuyên viên của Luật Tiền Phong lắng nghe và giải đáp.

Comments

comments

Viết một bình luận