• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Đơn xin cấp trích lục bản án

(Luật Tiền Phong) việc xin cấp trích lục bản án, quyết định có nhiều ý nghĩa cho các bên đương sự như: để thi hành án, để thực hiện các quyền nghĩa vụ khác phát sinh từ bản án/quyết định của toà án.

Luật Tiền Phong cung cấp mẫu đơn xin cấp trịch lục bản án, quyết định theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao như sau:

Đơn xin cấp trích lục bản án

Đơn xin cấp trích lục bản án

 Nội dung đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……….. ngày…. tháng… năm…

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

Kính gửi: Toà án nhân dân ….

Tôi là: ………………..

Sinh ngày: ………………..

Giới tính: ………………..

Địa chỉ thường trú: ………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………..

Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bị hại…) trong vụ án ……………….. đã được Toà án nhân dân ……………….. giải quyết tại bản án, quyết định số ………………../ngày…. tháng…. năm ….

Tôi đề nghị toà án cho tôi được sao lục ……………….. bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

Nơi nhận:

– Như kính gửi,

– Lưu hồ sơ.

Người làm đơn

 

 

 

Ý nghĩa của bản án, quyết định ly hôn trong việc kết hôn

Bản án/quyết định ly hôn là tài liệu bắt buộc phải có trong trường hợp một trong hai bên nam nữ muốn kết hôn mà trước đo đã ly hôn. Bản án, quyết định trong trường hợp này là tài liệu chứng minh người này đã chấm dứt quan hệ vợ chồng và đủ điều kiện kết hôn theo quy định.

>>> Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo thủ tục mới nhất

>>> DS bệnh viện được khám sức khoẻ cho người NN

>>> Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

>>> Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

>>> Thủ tục công nhận việc kết hôn ở nước ngoài

>>> Tờ khai ghi chú việc kết hôn

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0916 162 618/0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp.  Hoặc quy định của pháp luật tại thời điểm này đã có sự thay đổi. Nếu gặp vấn đề pháp lý liên quan bạn liên hệ luật sư qua tổng đài 0916 162 618/0976 714 386 hoặc email Contact@luattienphong.vn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386