Công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa

(Luật Tiền Phong) – Đối với các cảng, bến thủy nội địa có sự thay đổi về quy mô, thay đổi chủ hay một số thay đổi khác theo quy định phải thực hiện công bố lại hoạt động. Vậy quy định về thủ tục này như thế nào?

Công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa

1.  Các trường hợp cảng, bến thủy nội địa phải công bố lại hoạt động

–  Thay đổi quy mô, công năng của cảng, bến thủy nội địa;

–  Thay đổi vùng đất, vùng nước của cảng, bến thủy nội địa;

–  Thay đổi chủ cảng, bến thủy nội địa.

Trong trường hợp cảng, bến thủy nội địa có những thay đổi như trên thì phải tiến hành công bố lại hoạt động.

Cơ quan có thẩm quyền công bố lại hoạt động: Sở Giao thông vận tải.

2.  Hồ sơ đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Hồ sơ đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa cần chuẩn bị:

–  Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa (theo mẫu)

–  Trường hợp thay đổi kết cấu công trình của cảng thủy nội địa:

+  Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình cảng thủy nội địa;

+  Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng thủy nội địa;

+  Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chướng ngại trong vùng nước cảng; biên bản xác nhận thiết lập báo hiệu tại cảng;

+  Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của pông-tông, phao neo thuộc đối tượng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông làm cầu cảng);

–  Trường hợp thay đổi kết cấu công trình của bến thủy nội địa:

+  Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật của chủ đầu tư (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng) hoặc phương án khai thác bến thủy nội địa;

+  Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng;

+  Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao).

–  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nước (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này);

–  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này).

3.  Trình tự thực hiện thủ tục

–  Nộp hồ sơ đề nghị:

Người khai quản lý thác cảng, bến nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;

–  Xử lý hồ sơ:

+  Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, bến thủy nội địa: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa;

+  Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa;

–  Trường hợp thay đổi chủ cảng, bến thì chủ mới của cảng, bến phải đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận cảng, bến thủy nội địa.

–  Nhận kết quả thủ tục theo hẹn.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

0916 16 26 18 0976 714 386