Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện

(Luật Tiền Phong) – Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng, Luật Tiền Phong xin được cung cấp mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện dưới đây để quý khách hàng cùng tham khảo

 

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện
Mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện
Tên tổ chức, cá nhân
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
Số: ……. ……, ngày ….. tháng …. năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Kính gửi: Sở Công Thương…………

Tên tổ chức/cá nhân:……………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:……………….. .

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: …… Điện thoại: ………..Fax:…………………………………….. .

Loại hình:                   Sản xuất £                Kinh doanh £

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hộ kinh doanh số………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

  1. Hóa chất sản xuất:
STT Tên thương mại Thông tin hóa chất/tên thành phần Khối lượng Đơn vị tính

 

Ghi chú
Tên hóa học Mã CAS Công thức hóa học Hàm lượng
1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 100 Tấn/năm  
Toluen 108-88-3 C7H8 20%
2
n
  1. Hóa chất kinh doanh:
STT Tên thươngmại Thông tin hóa chất/tên thành phần Khối lượng Đơn vị tính

 

Ghi chú

 

Tên hóa học Mã CAS Công thức hóa học Hàm lượng
1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 500 Tấn/năm  
Toluen 108-88-3 C7H8 20%
2
n

 

………… xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ………… xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……… gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:

………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 


(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây Luật Tiền Phong đã quyết chia sẻ với quý khách hàng mẫu đơn xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 62 89 để được hỗ trợ.

Các bài viết có liên quan

>>>>  Xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện

>>>>  Một số lưu ý khi xin cấp giấy phép sản xuất hóa chất kinh doanh có điều kiện

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Phòng 25 B1, Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

error: Content is protected !!
0916 162618