• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Những lưu ý đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

(Luật Tiền Phong) – Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần lưu ý về những yêu cầu của pháp luật để thực hiện đúng, đủ và tránh những vi phạm không đáng có. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cần chú ý điều gì?

Những lưu ý đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Những lưu ý đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Một là, hoạt động theo đúng các nội dung đã được cấp phép:

Doanh nghiệp phải hoạt động theo đúng nội dung đã được cấp phép, tuân thủ các quy định về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức , doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Hai là, thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy phép khi có sự thay đổi:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép khi có sự thay đổi về:

+   Thay đổi tên doanh nghiệp;

+   Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+   Thay đổi trụ sở chính khi doanh nghiệp chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm:

+   Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần sửa đổi, bổ sung;

+   Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1;

+   Tài liệu, văn bản chứng minh các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Thời gian giải quyết thủ tục là 15 ngày làm việc.

Các trường hợp thay đổi đặc biệt:

–    Kể cả trong thời gian giấy phép của doanh nghiệp còn hiệu lực, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép khi:

+   Thay đổi 100% cổ đông sáng lập công ty cổ phần; thay đổi 100% thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

+   Thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

–    Khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Ba là, thông báo trước khi dừng cung cấp dịch vụ:

Trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, phải thông báo trên trang thông tin điện tử cung cấp trò chơi điện tử tối thiểu 90 ngày trước ngày dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ; có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người chơi; báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung này 15 ngày trước ngày chính thức ngừng cung cấp dịch vụ;

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386