• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 trước khi phát hành

(Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được hoạt động khi có giấy phép. Đồng thời trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử doanh nghiệp phải gửi thông báo đối với mỗi trò chơi điện tử sẽ cung cấp. Thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đối với nhóm G2 như thế nào?

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 trước khi phát hành

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 trước khi phát hành

Khi nào phải thực hiện thông báo:

Tối thiểu 30 (ba mươi) ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2:

Việc thông báo áp dụng đối với từng trò chơi điện tử, do đó doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn bên dưới đây cho từng hồ sơ.

–   Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2;

–   Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 (bản sao chứng thực);

–   Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi tại Việt Nam. Trường hợp giấy tờ chứng nhận hoặc văn bản thỏa thuận được thực hiện bằng tiếng nước ngoài, doanh nghiệp phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực.

Hình thức nộp hồ sơ thông báo:

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức sau phù hợp với tình hình, điều kiện, vị trí địa lý của doanh nghiệp:

–   Nộp trực tiếp;

–   Nộp qua hệ thống bưu chính.

Trình tự và thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết thủ tục theo quy định là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi nhận được hồ sơ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Sau thời gian quy định nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu trong thông báo.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Mẫu thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2:

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

……. , ngày …  tháng … năm …

THÔNG BÁO

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG

 Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

(Tên doanh nghiệp) thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1.  Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) …….

–  Tên giao dịch quốc tế:

–  Tên viết tắt:

2.  Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng số: …. do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày … tháng … năm …

3.  Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý trò chơi: 

Chức vụ:                                    Điện thoại liên lạc.

Phần 2. Mô tả tóm tắt về trò chơi điện tử cung cấp dịch vụ trên mạng:

TTTên trò chơi (tên tiếng Việt và tiếng nước ngoài)Kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổiNgôn ngữ thể hiệnNguồn gốc trò chơiMô tả nội dung trò chơi, cách chơiLoại hình trò chơi cung cấp (G2, G3, G4)Phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ (internet (ghi tên miền), viễn thông di động (ghi rõ kênh phân phối trò chơi)Hình thức thu phíThời gian dự kiến phát hành
1
2

Phần 3. Tài liệu kèm theo

1.  ………………………………………………………………………………………………………

2.  ………………………………………………………………………………………………………..

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1.  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tài liệu kèm theo.

2.  Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong Giấy xác nhận thông báo này.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: ……….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Trong phạm vi dịch vụ yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ:

–   Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề đang quan tâm của khách hàng;

–   Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục;

–   Hướng dẫn cách thức hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của thông báo;

–   Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền, hướng dẫn/hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan (nếu có phát sinh);

–   Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386